TORBA YASA MADDESi ÜZERİNDE İSTENİLEN DEĞİŞİKLİK GERÇEKLEŞTİ

6 Mart 2018, Salı 15:24

     

Madenler ile alakalı yeni torba yasa maddesi üzerinde İMİB, TBMM ve MİGEM ile görüşmeleri sonucunda değişikliğe gidildi.

 

İstanbul Maden İhracatçılar Birliği 02 Şubat 2018 tarihli 1/914 Esas Numarası ile Meclis Başkanlığına sunulan Vergi Kanunları ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde değişiklik yapılması hakkında Kanun Tasarısı Madde 33 ile 3213 Sayılı Kanuna ek madde 15 madenlerle alakalı olmakla beraber bu maddede yer alan metin hakkında değişiklik talebimizi sunmak üzere İMİB Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Dinçer ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Hüsnü AYVACI, İMİB Hukuk Danışmanı Mustafa Topaloğlu ile beraber, 13 Şubat 2018 tarihinde, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürü Mithat Cansız ve Genel Müdür Yardımcısı Yinal Yağan ile makamlarında görüştükten sonra, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doç Dr. Abdülkerim Yörükoğlu ve Stratejik İletişim Danışmanı Sevda Güner ile görüşme yapıldı. Türkiye Büyük Millet Meclisinde Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Isparta Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Ankara Milletvekili ve Adalet Komisyonu Başkanı Ahmet İyimaya, İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Celal Adan, Mersin Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Oktay Öztürk ve Tekirdağ Milletvekili ve aynı zamanda Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Üyesi ve Milli Savunma Komisyonu Katip Üyesi olan Metin Akgün ile TBMM ‘deki makamlarında bir araya geldiler. Yapılan görüşme sonucunda diğer birliklerle ortak imza attığı önergeyle istenilen değişiklik yapıldı.

 

Torba Yasaya Yeni Madde Eklendi

 

İstenilen değişikliğe göre eklenen madde; “Bu kanun kapsamında işletme izni veya Bakanlıkça şerh edilmiş rödövans sözleşmesi olmaksızın mücavirdeki sahalara taşmalar hariç olmak üzere, maden ocağı açılması, maden üretilmesi veya faaliyetleri durdurulmuş maden sahalarında üretim faaliyetlerinin durdurulmasına sebep olan durumların düzeltilmesi ve/veya işletme güvenliğine yönelik faaliyetlerin dışında üretim faaliyetinde bulunulması fiilini işleyenlere üç yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmi bin güne kadar adli para cezası verilir. Bu suçtan hüküm giyenler, infazın tamamlanmasından itibaren on yıl boyunca madencilik faaliyeti yapamazlar.” şeklinde oldu.. () 
Son Eklenen Haberler