İŞVERENLERE MESLEKİ EĞİTİM VERİLMEYEN .....

2 Kasım 2012, Cuma 14:45

     

İŞVERENLERE

MESLEKİ EĞİTİM VERİLMEYEN HER BİR ÇALIŞAN İÇİN

BİN TÜRK LİRASI

İDARİ PARA CEZASI

Meydana gelen iş kazalarında çalışanlara mesleki eğitim verildiğinin belgelenememesi durumunda sorumluluk ve kusur işverene aittir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve Türkiye Maden Mühendisler Odası Başkanlığı olarak ortaklaşa yapılan protokol çerçevesinde mesleki eğitimler verilmiş ve verilmeye devam edilmektedir. Çalışanların Eğitimi Başlıklı 17.inci maddenin 3.üncü fıkrasında yer alan hükme uyulmaz ise meydana gelen kazada sorumluluk ve kusur işverene ait olarak cezai hüküm uygulanmaktadır. 4857 Sayılı İş Kanununun ‘‘Ağır ve Tehlikeli İşler‘‘başlıklı 85nci maddesinin 1inci fıkrasında‘‘On altı yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamaz.” Hükmü gereğince Türkiye Maden Mühendisler Oda Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, yapılan protokol çerçevesinde Şubat 2012 ayında mesleki eğitimlere başlanılmış ve halen devam edilmektedir. 20.06.2012 tarihinde kabul edilen 30.06.2012 tarih ve28339 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda bu hüküm yürürlükten  kaldırılarak, yerine kanunun ‘‘Çalışanların Eğitimi‘‘başlıklı 17nci maddesinin 3üncü fıkrasında yer alan; ‘‘Mesleki eğitim alma zorunluluğu bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde, yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldığını belgeleyemeyenler çalıştırılamaz‘‘hükmü getirilmiştir. İlgili kanun hükmüne göre ülkemizde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işlerde çalışanların yapacağı işle ilgili mesleki eğitim aldırmadan ve verilen eğitim belgelendirilmeden çalıştırılması yasaklanmıştır. Meydana gelen iş kazalarında çalışanlara mesleki eğitim verildiğinin belgelenememesi durumunda sorumluluk ve kusur işverene ait olmaktadır. Sonucunda ise ağır tazminatlar ve mahkûmiyet kararları ortaya çıkmaktadır.  Aynı zamanda işverenlere mesleki eğitim verilmeyen her bir çalışan için Bin Türk Lirası idari para cezası uygulanmaktadır. İş kazalarının önlenmesi ve cezai yaptırımlarla karşılaşılmaması için madencilik sektöründeki işletmelerin, çalışanlarına mesleki eğitim aldırmaları ve bu eğitimleri belgelendirmeleri gerekmektedir.  


 
Son Eklenen Haberler