KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ TEVKİFAT ........

10 Eylül 2012, Pazartesi 13:55

     

KATMA DEĞER VERGİSİNDE YENİ TEVKİFAT UYGULAMALARI TİCARETİ ZORA SOKACAK

Katma Değer Vergisi’ni daha etkin toplayabilmek adına Maliye Bakanlığı’nın hayata geçirdiği

117 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile

Katma Değer Vergisinde Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat yapılacak mal ve hizmetlerin kapsamı, tevkifat oranları, mahsuben ve nakden iade ile tevkifat uygulamasının

Usul ve esasları iş dünyasında tepkiye yol açtı.

14 Nisan 2012 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 117 numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile Katma Değer Vergisinde Tam Tevkifat ve Kısmi Tevkifat yapılacak mal ve hizmetlerin kapsamı, tevkifat oranları, mahsuben ve nakden iade ile tevkifat uygulamasının usul ve esasları ile ilgili Ege İhracatçı Birlikleri Mali Danışmanı Adnan Yıldırım tarafından ihracatçı firmaların muhasebe, finansman ve satın alma yetkililerine seminer verildi. Genişletilmiş haliyle ve oranlar arttırılarak, 1 Mayıs 2012 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan KDV tevkifatı uygulamasının kapsamını önemli ölçüde genişleten yeni uygulamalar hakkında Ege İhracatçı Birlikleri Konferans Salonu’nda bilgi veren Adnan Yıldırım, uygulamanın firmaları zora sokacağına dikkat çekti. Uygulamanın İlk Haftasında Şikâyetler Gelmeye Başladı 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe giren yeni uygulamanın hiçbir ülkede bulunmadığını belirten Adnan Yıldırım; “Zorunlu hallerde sınırlı olarak yapılması gereken bir durumun kapsamlı ve yüzde 90’a ulaşan yükser oranlarda yapılması ve uygulanmak durumunda bırakılması, maalesef bu üretim, hizmet ve ticaret yapan firmaları, ihracatçıları zora sokacak gibi görünmektedir. Uygulamanın ilk haftasında şikâyetler gelmeye başladı” dedi. Tevkifat Uygulaması Mahsup Ve İadelerde De Önemli Zorluklar Yaşatıyor. Katma Değer Vergisinde Genişletilmiş Tevkifat Uygulamaları üzerine yapılan toplantıda yeni uygulamadan kaynaklanan sorunların tespit edilerek konular üzerinde çalıştıklarını vurgulayan Yıldırım; “Yeni haliyle tevkifat uygulaması mahsup ve iadelerde de önemli zorluklar yaşatıyor. 2000’li yıllardan beri mahsup uygulamalarını yaygınlaştırmaya ve kolaylaştırmaya çalışırken, mahsuben iade taleplerinde dahi YMM ve inceleme raporları aranması mahsubu zorlaştırmakta ve geciktirmektedir. Bu da firmalar için ilave külfetler ve maliyetleri oluşturmaktadır. Katma Değer Vergisi sisteminde Nakdi iade ve mahsupların Çok daha hızlı yapılmasını bekliyoruz Vergi dairelerinden de ilave bürokrasiye ve iş yüküne neden olacak. Biz Katma Değer Vergisi sisteminde nakdi iade ve mahsupların çok daha hızlı yapılmasını bekliyoruz. Oysa bu tebliğde mahsuben ve nakden iade imkânsız hale getirilmektedir. Firmalar sorunlarını bize iletsinler, biz sistem tıkanmadan Maliye Bakanlığı ile çözüm konusunda temasa geçeceğiz.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.    


 
Son Eklenen Haberler