LEONARDO DA VİNCİ HAREKETLİLİK PROJESİ....

11 Eylül 2012, Salı 16:57

     

LEONARDO DA VİNCİ HAREKETLİLİK PROJESİ KABUL EDİLDİ

Ulusal Ajansa 2157 proje sunuldu.

Kabul edilen 272 proje içerisinde yer aldı.

TÜMMER tarafından 2010 yılında hazırlanan “Mermer sektöründe ocak ve fabrika üretiminde, kalite ve verimliliği arttırıcı etkenler ve gelişmeler” konulu Leonardo Da Vinci Hareketlilik Projesi, Ulusal Ajansa sunulan 2157 proje içerisinden kabul edilen 272 proje içerisinde yer almıştır. Proje 21. Şubat 2011 tarihinde TÜMMER ve Ulusal ajans arasında sözleşme imzalanarak yürürlüğe girmiştir. Proje, 10-25 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Projede katılımcı sayısı 25 olarak belirtilmiş olmasına rağmen, gerçekleşme tarihi sektörün yeni üretim sezonunun başlangıcı olması nedeni ile katılımcı sayısında zorunlu bir eksilme olmuş ve proje 15 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcı grup, mermer sektöründe ülke çapında faaliyetleri bulunan firmaların istihdam ettiği mühendislerden meydana gelmiştir. Katılımcı grub program dâhilinde açık ve yeraltı mermer ocaklarını, mermer üretim tesislerini, mermer makineleri üreticilerini, mermer çamuru ve artıkları geri dönüşüm tesisini ve bazı sektörel kuruluşları ziyaret ederek, gözlemler yapmışlar, bilgi ve görgülerini artırmışlardır. Edinilen bilgiler doğrultusunda ülkemizde uygulanan teknik ve üretim politikalarını karşılaştırma imkânı bulmuşlardır. Bu doğrultuda ortaya çıkan önemli hususlar, İtalya’da taş kültürü ülkenin her noktasında hissedilmektedir. 1)      Öncelikle İtalya’da taş kültürü ülkenin her noktasında hissedilmektedir. Bu olgu İtalya’da büyük bir ekonomik potansiyelin yaratılmasına neden olmaktadır. Ülkemizde de mermer ve doğal taşlarımızın anlatılması ve sevdirilmesi önemlidir. Program kapsamında ilk olarak ziyaret edilen yerler, bir sanat lisesi, mermer müzesi ve bir sergi olmuştur. Ülkemizde de bir mermer müzesinin oluşturulması önemli bir adım olacaktır. Sektörün tanıtımı çok iyi yapılmaktadır. Mermer ocaklarına gezi düzenleyen birçok ilkokul, lise öğrencisi gruplarla karşılaşılmıştır. Ayrıca bazı mermer ocaklarına giriş için turistik turlar düzenlenmektedir. Çevre baskısı nedeni ile yeraltı işletmeciliğini tercih ettikleri öğrenilmiştir. 2)      Çevre baskısı İtalya’da da madencilerin üretim politikalarını etkilemektedir. Carrara bölgesinde toplam 88 mermer ocağı bulunmakta olup bunun 10 adedi yeraltı ocağıdır. Çevre baskısı nedeni ile yeraltı işletmeciliğini tercih ettikleri öğrenilmiştir. Günümüze kadar herhangi bir kaza vb olay yaşanmadığı bilgisi edinilmiştir. Ocaklarda genellikle jeologlar görev yapıyor. 3)      Bölgedeki en büyük mermer ocağında maksimum çalışan sayısı 18’dir. Ocaklarda genellikle jeologlar görev yapmaktadır. 12 milyon Euro değerindeki yol inşa edilmiş. 4)      Bölgede yoğun olan mermer doğal taş taşımacılığından yöre halkının rahatsız olması nedeni ile sadece mermer taşımacılığı yapan yeni bir yol güzergâhı belirlenmiş ve 12 milyon Euro değerindeki bu yol inşa edilmiştir. Traverten rezervleri bitmiş ocak sahipleri gece Türkiye’den traverten ihraç etmekte ve gündüz kendi üretimleri gibi piyasaya arz etmektedir. 5)      İtalya üretim ve ihracat rakamları incelendiğinde, ülkemize kıyasla daha az miktarda ihracat yapmalarına rağmen daha fazla gelir elde ettikleri görülmüştür. Bu açıdan üreticilerimizin satış politikalarını gözden geçirmeleri gerektiği inancındayız. Edinilen bir duyuma göre traverten rezervleri bitmiş ocak sahipleri gece Türkiye’den traverten ihraç etmekte ve gündüz kendi üretimleri gibi piyasaya arz etmektedir. 6)      Mermer ocakları bulundukları bölge idarelerine gelirlerinin %8 i kadar bir pay ödemektedirler. 7)      İş sağlığı ve güvenliği açısından bakıldığında, ocaklarda çalışanlarda kişisel koruyucu donanım kullanımının yeterli düzeyde olmadığı gözlenmiştir. Ülkemiz makine üreticileri ile kıyaslandığında kalite açısından sorun yaşanmadığı ancak yerli makinelerin tamir ve bakım aşamasında yetersizliklerin yaşandığı sonucuna varılmıştır. 8)      Mermer makineleri üreticileri ziyaret edilmiş, ülkemize çok sayıda makine ihraç ettikleri öğrenilmiştir. Ülkemiz makine üreticileri ile kıyaslandığında kalite açısından sorun yaşanmadığı ancak yerli makinelerin tamir ve bakım aşamasında yetersizliklerin yaşandığı sonucuna varılmıştır. Makine üreticilerimizin bu anlamda kurumsallaşmış bir yapıya kavuşmaları gerekmektedir. Mermer çamurları CAGES geri dönüşüm tesisinde flokulant içeriklerinden arındırılarak, kimya gibi birçok sektörde kullanıma hazır hale getirilmektedir. 9)      Bölgede ocaklara çok yakın bir alanda OMYA Madencilik firmasına ait bir tesis bulunmakta, mermer moloz atıklarını alarak, öğütmekte ve mikronize kalsit üretmektedir. 10)  Ayrıca mermer üretim tesislerinde ortaya çıkan mermer çamurları, mermer üreticisi tesis tarafından nakliye bedelleri karşılanarak bölgede tek olan CAGES geri dönüşüm tesisine gönderilmektedir. Burada renklerine göre gruplandırılan malzemeler, flokulant içeriklerinden arındırılarak, kimya gibi birçok sektörde kullanıma hazır hale getirilmektedir. Projenin temel amacı mermer üretiminin ocaktan başlamak üzere nihai ürün durumuna gelinceye kadar geçmiş olduğu evreleri ülkemizin kendisi ile rekabet halinde olduğu ve yüzyıllara dayalı taş kültürüne sahip bir ülkede işleyiş biçimini görerek, kendi ülkemizde ki şekli ile kıyaslamaktır. Bu hareketlilik projesinde yukarıda bahsedildiği şekli ile eylem, yeterli olarak hatta fazlasıyla uygulanabilmiştir. Bu eylemlerin katılımcılarımızın, mermer ve doğal taşların geleceği ile ilgili olarak ve rekabet halinde olduğumuz ülkelerin önceliklerinin farkındalığı ile ülkelerine geri döndükleri kabul edilmektedir. Bu kapsamda İtalya'da mermer işletmeciliğinin yoğun olduğu, dünya mermer merkezlerinden biri addedilen Carrara'da grubumuz tarafından, 7 adet açık ocak, ülkemizde bulunmayan 2 adet yeraltı ocağı ile mermer blok ve plaka güçlendirme hattı üreticisi ve bu ürünleri kullanan tesisler mevcuttur. Ayrıca mermer atıkların değerlendirilmesine yönelik çalışmalar yapan bir tesis, mermer üretim makineleri üreticileri ve mermer sektörünün gelişiminde ilk zamanlardan günümüze kadar kullanılan makine araç gereçlerinin yer aldığı müzeler ile taşın sanat anlamında kullanımının geniş olarak görüldüğü sergiler ziyaret edilmiştir. Hareketlilik sonrası katılımcılarımıza Europass hareketlilik belgeleri düzenlenmiş, kazanılan edinimlerin belgelendirilmesi sağlanmıştır. AB fonlarından alınan destek ile gerçekleştirilen proje, TÜMMER için bu konuda bir başlangıç noktasıdır. TÜMMER sektörümüz çalışanlarının bilgi, görgü ve deneyimlerini artırmaya yönelik bu tür projelere her zaman destek verecek ve aynı zamanda projeler sunarak sektör adına üzerine düşen görevi yerine getirmeye devam edecektir.  


 
Son Eklenen Haberler