TİM İHRACATÇILAR İÇİN BANKALARDAN

12 Eylül 2012, Çarşamba 13:06

     

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), ihracatçıların bankacılık sektöründe, başta finansman olmak üzere, yaşadığı sorunları karşılıklı konuşmak üzere Türkiye Bankalar Birliği ve Eximbank yöneticilerini TİM'de ağırladı. TİM TBB'den ihracatçılar için pozitif ayrımcılık talebinde bulundu.

TİM İHRACATÇILAR İÇİN BANKALARDAN 

POZİTİF AYRIMCILIK İSTEDİ

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen yuvarlak masa toplantısına, TBB Başkanı Hüseyin Aydın, Eximbank Genel Müdürü Hayrettin Kaplan ve TBB yönetim kurulu üyesi bankaların genel müdürleri ve genel müdür yardımcıları ile TİM Sektörler Konseyi üyeleri katıldı. 500 milyar dolarlık 2023 ihracat hedefinin artık bir devlet politikası olduğunu hatırlatan TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin ve TİM Sektör Konseyi üyelerinin, TBB üyelerine ihracatçılar adına dile getirdiği bazı talepler şu şekilde açıklanmıştır. Sevk öncesi ve sevk sonrası Kısa/uzun vadeli finansman yetersizliği önemli bir sorun 2023 yılında 500 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için ihracatçı firmaların büyümesi gerekiyor. İhracatçı şirketlerin karşılaştıkları sorunların başında finansman problemleri geliyor. Sevk öncesi ve sevk sonrası kısa/uzun vadeli finansman yetersizliği önemli bir sorun. Bu sorun, uluslararası rekabet ve diğer ülkelerin imkânlarıyla karşılaştırıldığında, ülkemiz ihracatçısının iş yapma imkânlarını kısıtlıyor. Bu bağlamda, ihracatın finansmanının kolaylaştırılması, maliyetlerinin düşürülmesi, hedeflerimize ulaşmak için büyük önem taşıyor. Bankacılık sektörü, ihracatçılar için pozitif ayrımcılık perspektifinin benimsemeli. İhracatçıların; Geçmiş ihracat ve kredi performansları göz önünde bulundurularak daha geniş kredi limitleri kullandırılmalı. BDDK sıkı düzenlemeleri nedeniyle bankaların kredi verme koşulları ve karşılığında istenilen teminatlar çok sıkı. Bu çerçevede ihracatçılar için esneklik yapılmalı. İhracatçıların geçmiş ihracat ve kredi performansları baz alınarak daha geniş kredi limitleri kullandırılmalı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan "Onaylanmış İhracatçı” uygulaması bankacılar için iyi bir örnek olabilir İhracatta Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından uygulanan "Onaylanmış İhracatçı uygulaması bankacılar için iyi bir örnek. Bu uygulamada Bakanlığın belirlediği belli kriterleri ve büyüklüğü sağlayan ihracatçıların ihraç malları gümrükten beyan usulü ve hızlı bir şekilde geçmektedir. Burada temel unsur, belli kriterlere bağlanmış ve yaptırımı da olan güvendir. Benzer şekilde bankalar da üzerinde anlaşabileceğimiz belli kriterleri sağlayan ihracatçılara daha kolay ve hızlı bir şekilde kredi desteğinde bulunabilirler. Bunların riskleri için ortak bir havuz oluşturulabilir. Veya başka mekanizmalar düşünülebilir. İhracat kredileri Merkez Bankası sınırlamalarından muaf tutulmalı. Bir takım opsiyonlar ön plana çıkartılmalı. İhracat kredileri Merkez Bankası sınırlamalarından muaf tutulmalı. İhracat kredisinin belli bir oranda olması halinde munzam karşılıkların serbest bırakılması veya faiz ödenmesi gibi bir takım opsiyonlar ön plana çıkartılmalı. Bankalar, Eximbank tarafından kendilerine sağlanan limitler sonuna kadar kullandırmalı ve komisyon oranları düşürülmeli. Eximbank kaynaklı ve bankalar aracılığıyla kullandırılan kredilerde bankalar daha gayretli olmalı. Bankalar, Eximbank tarafından kendilerine sağlanan limitleri sonuna kadar kullandırmalı ve komisyon oranları düşürülmeli. Özellikle, Doğu ve Güneydoğu'da firmalara bölgesel ayrım yapılmadan kredi verilmeli. Yeni yatırım teşvik paketi ile birlikte firmalara yeni imkânlar sağlanıyor. Bu doğrultuda bankaların da bu sürecin içerisinde aktif olarak yer alması gerekiyor. Özellikle Doğu ve Güneydoğu'da firmalara bölgesel ayrım yapılmadan kredi verilmeli. Artık işletmeler kredi notu alacaklar. İhracatçılar için pozitif ayrımcılık yapılmalı. Basel 2 düzenlemelerinin uygulanmasına 1 Temmuz 2012 tarihinde geçildi. Yeni düzenlemeler ile bankaların verdikleri kredi risk ağırlıkları da değişiyor. Artık işletmeler kredi notu alacaklar. Finansal göstergeleri yanı sıra yönetişim performansları da değerlendirilecek. Bu noktada da ihracatçılar için pozitif ayrımcılık yapılmalı. Basel 2 sisteminin ihracatçılarımızın finansman yönetimini olumsuz etkilememesi için önlem alınmalı. Gerekirse bu tür toplantılar TBB ile belli aralıklarla yapılabilir. 2023 İhracat stratejisi için TBB ile ortak çalışma yapılmalı. Gerekirse bu tarz toplantılar belirli aralıklarla gerçekleştirilmeli. Bankalar kredileri uzun vadelerde vermeli Bankaların kredilerini, yatırım süresini de hesaba katarak daha uzun vadelerde vermeleri sağlanmalı.


 
Son Eklenen Haberler