ELAZIĞ’DA MERMER VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ..

22 Ekim 2011, Cumartesi 09:16

     

ELAZIĞ’DA MERMER VE DOĞALTAŞ SEKTÖRÜ TEMSİLCİLERİ BULUŞTU

Toplantıya katılan Panelistler: Faruk Çalapkulu (Ege Madencilik Platformu Yönetim Kurulu Başkanı - moderatör) Selahattin Onur (TÜMMER Yönetim Kurulu Başkanı) Mehmet Özer (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği, Yönetim Kurulu Başkanı) Sezai Aydın MİGEM Özel Alanlar Şube Müdürü Zeki Tutal (Diyarbakır Mermer ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) Yahya Alper Bektaş (Elazığ Mermer ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) Türkiye Mermer Doğaltaş ve Makinaları Üreticileri Birliği (TÜMMER), İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB), bölgesel dernek başkan ve üyeleri ile sektör mensupları Elazığ Mermer ve Madenciler Derneği’nin davetlisi olarak 27–28 Mayıs 2011 tarihlerinde Elazığ’da düzenlenen bölgesel geniş katılımlı sektörel toplantıda bir araya geldi. Yörede bulunan sektör mensubu firmalar ve Fırat Üniversitesi Maden Meslek Yüksekokulu ziyaret edildi. Bir sonraki gün bölgesel geniş katılımlı sektörel toplantı yapıldı. Toplantı açılış konuşmalarının ardından panel oturumu ile devam etti. Elazığ Mermer ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yahya Alper Bektaş tarafından bölgede yaşanan sıkıntılar aktarıldı. Bölgenin batı ile rekabet etmek istediğini ancak gerek çevre mevzuatı değişiklikleri, gerekse de lojistik anlamda yaşanan sıkıntıların bu rekabete imkân vermediğini, özellikle bölgenin limana uzak olması nedeni ile sektörel teşvik almaları gerektiğini belirtti. Ayrıca komşu ülkelerle vize uygulamasının kalkmasının sektörü olumlu yönde etkilediğini ifade etti. Elazığ Mermerciler ve Madenciler Derneği Başkanı Yahya Alper Bektaş’tan sonra, konuşmasına başlamadan önce TÜMMER hakkında kısa bilgi veren Selahattin Onur, sürdürülebilir, doğaya ve insana saygılı diğer sektörlerle barışık bir şekilde çalışmalar yapılmasının önemini vurguladı. Enerji maliyetleri ve blok satışlarındaki artışa dikkat çeken Onur; sektörün satışlarını artırmak için araştırmalar yapılması gerektiğini, bu konuda TÜMMER’in sponsorluğunda Mimarlar Odası ile birlikte Antalya’da her yıl bir sempozyum organize edildiğini, mimarlarla içi içe olunmasının şart olduğunu, mimarların yetkin uygulamacıların olmamasından yakındıklarını belirtti. Sektöre iletilen ve görüş talep edilen konularda yeterli dönüşlerin edinilemediğini, sektör mensupları tarafından bu görüş bilgi taleplerine yanıt verilmesinin önemli olduğunu, ancak bu şekilde çalışmaların ilerleyebileceğini ifade etti. Madencilik Sektörü Başkanlar Konseyi Birliği ile yapılan çalışmalar kapsamında Madencilik Bakanlığının kurulması gereğini içeren bir başvuru yapıldığı ve seçimlerden sonra gelişmelerin izlenebileceğini belirtti. Yeni Maden Kanunu ile devlet hakkı hesaplamalarının değiştiğini, bu hususa dikkat edilmesi gereğini iletti. Ayrıca TÜMMER tarafından mermer ve doğaltaş sektörü meslek standartlarının hazırlanması hususunda Mesleki Yeterlilik Kurumu ile çalışmalara başlanıldığı bilgisini verdi. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özer konuşmasında İMMİB faaliyetleri hakkında bilgi verdi. İMMİB, TÜMMER ve EİB’in uyumlu şekilde bir arada çalıştıklarını ifade etti. Yeni Maden Kanunu ve yönetmelik çalışmalarında devlet hakkı oranının ilk önce % 4 olarak belirlendiğini, ardından TÜMMER, İMMİB, EİB ve MSBKB tarafından yapılan toplantı da devlet hakkı oranının % 2 olması gereğinin belirlendiğini, bu talebin ilgililere iletildiğini ve takibinin yapıldığını belirtti. Kızılcahamam’da yönetmelik çalışmalarına sponsorluk yaparak sektör temsilcilerinin de katıldığı çalıştaylarda sektör görüşlerini ilettiklerini, yönetmelik yayınlandıktan sonra da görüşlerin bakanlığa ayrıca iletildiğini söyledi. Özer, Çin ziyaretinde edindiği bilgilere dayanarak Çinlilerin stoklarını doldurmaya çalıştıklarını, bir süre sonra arz fazlalığından dolayı mermerlerimizi ucuz fiyatlarla almayı talep edeceklerini, bu nedenle Hindistan gibi farklı pazar arayışlarına girilmesinin şart olduğunu, Hindistan’da kotaların kaldırılması hususunda bakanlık nezdinde yazışmaların devam ettiğini ifade etti. İMMİB Başkanı Mehmet Özer konuşmasında 2011 yılında Bursa da ağaçlandırma projesini başlattıklarını, bu çalışmanın her yıl 2-3 kez tekrarlanarak yapılmasını planladıkları bilgisini verdi. İç piyasada mermer kullanımın 80’li yıllara göre giderek azaldığını, mimarlarımızın Türk mermerlerini tanımadıklarını, projelerde mermerlerimizin kullanımlarını sağlayarak iç piyasada talebin artırılabileceğini belirtti. Ayrıca sektörde yer alan işletmeler tarafından maliyet hesaplarının yapılmadığını belirterek “bu konuda çalışmalıyız, fiyat yerine kalite ve karda rekabet etmeliyiz” dedi. Fiyat konusunda diğer ülke fiyatlarını veren Özer en düşük fiyatın Türk mermeri olduğunu, bu konuda ülkeler ile rekabet edilmesi gereğini vurguladı. Diyarbakır Mermer ve Madenciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Tutal, mermercilik sektörünün bölgede gelişmesi ile istihdam oranının arttığını, batıya göçe engel olduğunu belirtti. Bölgede yaşanan öncelikli sorunun kadastro işlemlerinin yapılmaması ve bu nedenle üretim için gerekli izinlerin alınmasında sıkıntıların yaşandığını belirtti. Diyarbakır, üretiminin %60’ının iç piyasada kullanıldığını, satış politikası oluşturulması gerektiğini, iç piyasaya 2. sınıf mermerlerin satışının yapıldığını ilerleyen günlerde bu mermerlerin kullanımında yaşanan sıkıntılardan dolayı talebin azaldığını belirtti. MİGEM Özel Alanlar Şube Müdürü Sezai Aydın konuşmasında devlet hakkı uygulamasında fiyatların gerçekçi olması düşüncesi ile hareket ettiklerini belirtti. Mülkiyet sıkıntısının batıdaki bölgelerde de yaşandığını Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından bu konuda yeni bir projeye başlanıldığı bilgisini verdi. Ege Mermer ve Doğaltaş Platformu Başkanı Prof. Dr. Faruk Çalapkulu konuşmasında, hangi fuarın kimlere yönelik olduğunun belirlenmesi gerektiğinin altını çizdi. Elazığ Mermer Ve Madenciler Derneği örneğini vererek ortak akaryakıt alımı gibi çalışmalarla indirim sağlanabileceğini, mermer makinecilerinin sürekli gelişme arz ettiklerini, aynı şekilde sarf malzemeleri hususunda da çalışmaların yapılması gerektiğini belirtti. Maliyet hesabı konusunda Denizli Mermer ve Madenciler Derneği tarafından yapılan çalışmayı örnek göstererek bölgelerde maliyet hesabı ile ilgili her ay bir uzman tarafından bilgilendirme toplantılarının yapılabileceği hususunda önerilerde bulundu.


 
Son Eklenen Haberler