DEVLETİN VERECEĞİ TEŞFİKLER SEKTÖRE HIZ KATACAK

22 Kasım 2011, Salı 11:23

     

Ülkemiz rezerv ve çeşitlilik bakımından dünyanın en zengin mermer yataklarına sahiptir diyerek hep konuşulmaktadır. Sektör mermer yataklarının aranmasından işletimine, işlenmesinden tüketiciye pazarlanmasına kadar uzanan risk faktörünün en üst düzeyde bulunduğu bir süreci içermektedir.  Artık emekleme sürecinden çıkıp ayağa kalkarak ihracatta lokomotif sektörlerden biri haline gelmeye başlamıştır. Bu süreçte Devletin sektöre vereceği önem ve teşvikler ile sektörün hızı bir kez daha artacağı gözle görülmektedir.  Devletin sektördeki rolü, denetleyici, yön verici, sektörün önündeki engelleri açıcı ve dış pazarlarda rekabet gücünü arttırıcı olmalıdır. Mermer ihracatını arttırmak için ocak işletmeciliğinden, ihracata kadar geçen bu süreçte alınması gereken önlemleri düşünecek olur isek; 1- Uzun vadeli ve düşük faizli kredilerle desteklenmelidir. 2- İhracatın önünü açmak için gerçekçi kur politikaları uygulanmalı, dövizdeki artış enflasyonun gerisinde kalmamalıdır. 3- Enerjide düşük tarife uygulanarak rekabet gücü arttırılmalıdır. 4- Sektörün altyapı sorunları çözümlenmeli rezerv ve üretimi yüksek olan mermer ocaklarına, İtalya'da olduğu gibi yol, su, enerji ve haberleşme olanakları devlet tarafından getirilmelidir. 5- Sektör dünyadaki en yüksek nakliye maliyetleri ile çalışmaktadır. Yeni Trafik Yasası ile getirilen tonaj tehdit kısıtlaması nakliye maliyetlerini artmıştır. 6-İhracat yapan fabrikalarca ocaklardan getirilen blok mermer nakliyesinden K.D.V. alınmalıdır. 7- Dış fuarlara katılım giderleri, ihracata yönelik tanıtım-pazarlama reklam giderleri ve yöneticilerin seyahat masrafları devlet tarafından karşılanmalıdır. 8- İhracatta bürokrasi azaltılmalı ve pratikleştirilmelidir. 9- İhracatta, sevkiyat planlarını olumsuz etkileyen liman ve gümrüklerdeki yoğunluğun azaltılması için gerekli eksiklikler giderilmeli ve buna paralel olarak liman ve gümrükler kalifiye elemanları ile takviye edilmesi gerekir. 10- Mermer sektöründeki vergi yükü azaltılmalıdır. Maden Kanununda Mermercilik İle İlgili Düzenlemelerdeki Beklentilerimiz Nelerdir? Genel Olarak: 1- Maden Hakları güvencesinin arttırılmasını 2- Kamulaştırma konusundaki boşluğun acilen doldurulmasını ve ihalelerde kullanılacak taşların Türk mermeri kullanılması zorunlu koşulması 3- İhaleye çıkan sahalarda, ihale spekülasyonu ve haksız kazancın engellenmesini 4-Haksız rekabetin ortadan kaldırılması DÜNYA ÖLÇEĞİ TÜRKİYE GERÇEĞİ RAPORU Geçtiğimiz günlerde bir yazı okudum. Bana çok ilginç geldi 170 ayrı kategoride Türkiye’nin dünya ligindeki skorlarını incelemişler bunları sizlerle paylaşmak istedim. Türkiye’nin konumu içler acısı bir durumda sergilenmiş. Dünya Bankası, OECD, IMF, Birleşmiş Milletler, FAO, CIA, Dünya Ekonomik Forumu, gibi çok sayıda uluslararası kuruluş tarafından hazırlanan endekslerden faydalanılarak hazırlanan rapora göre;  Nüfus bakımından dünyada 17’nci sırada bulunan Türkiye, nüfus yoğunluğu en yüksek ülkeler sıralamasında 80’inci, en geniş topraklara sahip ülkeler sıralamasında 36’ncı, kentlerde yaşayan nüfus oranında 13’üncü sırada bulunuyor. Dünyada, krom, bor rezervinde birinci; altın ve toryum rezervinde ikinci; mücevher üretiminde beşinci; cıva, mermer üretimi ve jeotermal enerjide yedinci; mermer üretiminde yedinci mermer ihracatında sekizinci, çelik üretiminde dokuzuncu, kömür üretiminde 15’inci sırada olan Türkiye, ekonomik büyümede 16’ncı, ekonomik büyüklük olarak Satın alma Gücü Paritesi’nde 18’inci, milli gelir sıralamasında 21’inci sırada bulunuyor. SÜPER LİGTE TÜRKİYE 1.sırada; Armut üretiminde, Fındık üretiminde, İncir üretiminde, Kiraz üretiminde, Koyun sütü üretiminde, Keçi sütü üretiminde, Krom rezervinde, Bor rezervinde, İsrafta, Marinalarda, AB üyeliği kapısında beklemede, İstihdam üzerindeki vergilerde, En pahalı akaryakıt kullanımı, Dolaylı vergilerin oranında 2.sırada; Orman tahribatında, Altın rezervinde, Toryum rezervinde, Trafik kazalarında, Kumar oynamada Karpuz, Zeytin üretiminde, Çimento ihracatında, Günde 4 saat ortalama ile televizyon izleme sürelerinde 3.sırada; Alkollü içki tüketiminde, Tekstil ihracatında, Futbol Milli Takımlar sıralamasında, Taklitçilikte Korsan yazılımda, İş kazalarında, Aleyhine en fazla insan hakları ihlali başvurusunda (2004-AİHM) En çok resmi tatil liginde, Afet nedeniyle yıllık ölen kişi sayısında 4.sırada; Zeytinyağı, Ayçiçeği, Cam, Sebze üretiminde, Sigara, altın tüketiminde, Isısal güneş enerjisi üretiminde, Arı varlığında, Nüfus başına afetlerde ölen sayısında, Dış borcun milli gelire oranında 5.sırada; Çay, koyun, keçi, pamuk, vişne, mücevher üretiminde, Bağ alanında, Ordu gücünde, Dış borçlarda 84 idari bölüm sayısıyla idari bölüm endeksinde (2004- CIA), Kişi başına 142 dolar eğitim harcamasıyla 109 ülke içinde eğitime en az pay ayıran 5’inci ülke. 6.sırada; Soğan, yün, üzüm üretiminde, İnternete yapılan saldırılarda, En çok telefonla konuşmada, İnsan kaynağı sıralamasında, Cari açıkta, 5.5 üzerinde deprem sıklığında 7.sırada; Cıva, katır, tütün, buğday, bal, mermer, Limon üretiminde, Jeotermal enerjide 8.sırada; Merkep, hububat, ayçiçek, badem, çavdar, inek sütü üretiminde, GAP projesiyle, Rüşvet liginde Çalışan çocuk işçi sayısında, Yıllık ortalama afete maruz kalan nüfus, Mermer ihracatında, Ateşli silahlarla cinayette, Şeker tüketiminde 9.sırada; Endüstri payında, Mısır, çelik üretiminde, Su kaynağında, Ayakkabı sanayinin ticaret hacminde, Halkın mutluluğu sıralamasında, ABD’de en fazla öğrenci bulundurmada 10.sırada; Portakal, arpa üretiminde 12.sırada; At üretiminde, Turizm gelirlerinde 13.sırada; Tere yağ, ham çelik üretiminde, Askeri harcamalarda, En fazla antidamping soruşturması açan ülkeler sıralamasında, Bürokrasisi en engelleyici ülke endeksinde,  Kentlerde yaşayan nüfus oranında,  Kablolu telefon abonesi sayısında 14.sırada; Sigara, sığır, yumurta üretiminde 15.sırada; Çimento, kömür, patates üretiminde, Taşıt sayısında, Turist çekmede, Dünya futbol sıralamasında, Büyümede 16. 17.sırada; Ar-Ge’de, Nüfusta 18.sırada; Satın alma gücü paritesinde, Deniz filosunda,  İlaç üretiminde 19.sırada; Takım tezgâhı üretiminde, Dünyada en çok ziyaret edilen ülkeler sıralamasında 21.sırada; Milli gelirde 22.sırada; İthalatta 23.sırada; Olimpiyat madalya sıralamasında 24.sırada; Beyin göçünde, Dünya bilimine katkıda, Piliç üretiminde, İnternet ağı alt yapısında 25.sırada; Endüstriyel üretimde, İmalat sektöründe, 100 kişiye düşen internet sayısında 26.sırada; 10 bin kişiye düşen Patent sayısında, Üniversite mezunlarının yetişkin nüfusa oranında 27.sırada; Kongre turizminde 28.sırada; Ticaret hacminde, Hizmet sektörü ihracatında 29.sırada; Kayıt dışı ekonomide 30.sırada; Enflasyon liginde, İhracatta 36.sırada; En geniş yüzölçümünde 37.sırada; Sigorta prim üretiminde 40.sırada; Hizmet sektör ithalatında 50.sırada; Patent sayısında 52.sırada; Bilgi ve iletişim teknolojileri endeksinde 55.sırada; Gelir dağılımı eşitsizliğinde, Rekabet endeksinde, Öğrenci başına yapılan harcamada 56.sırada; Bilgi toplumuna hazır olma endeksinde 57.sırada; Yabancı yatırımda 61.sırada; Yaşam kalitesi endeksinde 65.sırada; Kişi başına milli gelirde 70.sırada; Milli gelirden sağlığa ayrılan payda, Milli gelirden eğitime ayrılan payda, Cinsiyete göre gelişme endeksinde 144 ülke arasında 75.sırada; Mesleki ve teknik beceri isteyen işlerde çalışan kadın oranında 84 ülke arasında 77.sırada; Yolsuzluk endeksinde 79.sırada; Kadınların kamu-özel sektör yönetim ve idari kademede temsilde yüzde 6.7 ile 83 ülke arasında 80.sırada; Nüfus yoğunluğu en yüksek ülkeler sıralamasında 82.sırada; Kişi başına sağlık harcamasında 88.sırada; Yumurta tüketiminde, İnsani gelişme endeksinde, Yaşanmaya değer ülkeler sıralamasında 92.sırada; Refah liginde 208 ülke arasında 96.sırada; Sağlık hizmetlerinin ulaşabildiği insan sayısında 109.sarada; Sağlık hizmetlerinin eşit ve adil dağılımında 113.sırada; Basın özgürlüğü endeksinde 122.sırada; Her 1000 doğumda ölen bebek sıralamasında 150.sırada; Kadınların ekonomik ve politik yaşama katılımı endeksinde 160 ülke arasında Kitaba yatırım yapmada dünya ortalamasının yarını bile yakalamadık. İnsanların birbirine güveninde sondan 2. Sırada yer alıyoruz.


 
Son Eklenen Haberler