VI. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURA TOPLANTISI YAPILDI

23 Nisan 2013, Salı 17:15

     

ŞURA MANŞET

VI. TÜRKİYE SEKTÖREL EKONOMİ ŞURA TOPLANTISI YAPILDI

VI. Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu' nun ev sahipliğinde, Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın başkanlığında, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat ERGÜN, TOBB Yönetim Kurulu Üyeleri, TOBB Türkiye Sektör Meclislerinin başkan ve başkan yardımcıları, kamu kurum ve kuruluşlarının üst düzey temsilcileri, 61 Sektör temsilcilerinin katılımlarıyla TOBB İkiz Kuleler' de gerçekleştirildi. Toplantıya, Türkiye'de olan Tunus Başbakanı Hammadi Jebali, Dışişleri Bakanı Rafik Abdesselam, Ekonomik ve Sosyal İşler Bakanı Ridha Saidi, Yatırım ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Riadh Bettaieb ile Tunus'un Ankara Büyükelçisi Mehrez Ben Rhouma da katıldı. Şura açılış konuşmasını M. Rifat Hisarcıklıoğlu yaptı. Türk özel sektöründeki gelişme ve hedefleri belirterek, Türk özel sektörünün asli temsil yeri mekanizmalarının TOBB olduğunu dile getirmiştir. Daha sonra Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı Türkiye Cumhuriyeti’nin 100. yıl kuruluşu münasebeti ile 2023 yılı hedefleri olarak ortaya konulan kavşak noktaları ve riskleri konusunda kısa bir konuşma gerçekleştirmiştir. Son olarak Başbakan Yardımcısı Ali Babacan “Küresel ekonomi de gelişmeler ve Türkiye ekonomisi” konulu bir sunum yaptı. ŞURA 1 Jebali iki ülke arasında iyi ilişkiler kurulması hususunda bir konuşma yaparak Tunus devletinin Türk özel sektörüne ve yatırımcısına her alanda kapılarının açık olduğuna ve ihtiyaçları olduğuna dair güvenceler vererek, Türk özel sektörünü Tunus’a yatırım yapmaya davet etti. 61 Sektörel Meclis Başkanı konuşma sırası kura belirlenmiş olup, İsmet KASAPOĞLU Madencilik Meclis Başkanı olarak 42. sırada sektörün sorunları ile ilgili 5+1 dakikalık sunum yaptı. Sorun 1: Sektörün yönetimine sahip çıkacak etkin bir organizasyonun olmaması Açıklama: Sektörün yönetimi ve geliştirilmesi için, bünyesinde gerekli tecrübeye ve bilimsel donanıma sahip uzmanlaşmış personelle görev ifa eden yeni bir idari yapılanmaya ihtiyaç duyulmaktadır. Çözüm Önerisi: Madencilik sektörü, Bakanlık veya Müsteşarlık düzeyinde yeniden yapılandırılmalıdır. İlgili Kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sorun 2: Sektörde ruhsat güvencesinin yeterli olmaması Açıklama: Madencilik yatırımları, büyük ölçüde geri alınamayan yatırımlardır. Esasen bünyesinde risk taşıyan bu sektörü, ayrıca sayısız iptal hükümleri altına almak, yatırımlar üzerinde caydırıcı etki yaratmaktadır. Çözüm Önerisi: Maden Kanunu'nda ruhsat güvencesini ortadan kaldıran bu maddeler yeniden düzenlenmeli, cezai iptal hükümleri yerine idari ve mali yaptırımlar getirilmelidir. İlgili Kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Sorun 3: Sektörde, üretim faaliyetlerine başlanabilmesi için çok sayıda kurumdan izin alma mecburiyeti Açıklama: Madencilik yatırımlarında üretime başlayabilmek için çok sayıda izin alınması gerekmektedir. Bu izinler uzun zamanda alınmakta, yapılmış maden yatırımları bu tür bekleme dönemlerinde büyük zararlar görebilmektedir. Çözüm Önerisi: Madencilik faaliyetleri ile ilgili izinlerin çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) sürecinde alınabilmesi için mevzuatta gerekli değişiklik yapılmalıdır. İlgili Kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorun 4: Ülkemizin sürekliliği olan bir madencilik politikasının olmaması Açıklama: Ülkemiz maden kaynaklarının yaygın ve etkin olarak aranması ve bulunan rezervlerin rasyonel bir şekilde işletilmesi için yüksek katma değer yaratacak ve ithal ikamesi sağlayacak yatırımları özendiren sürdürülebilir bir madencilik politikası bulunmamaktadır. ŞURA 2 Çözüm Önerisi: Ülkemizin maden kaynaklarının aranması, rezervlerinin tespiti ve bulunan rezervlerin işletilmesi için gerekli olan yasal çerçeve ve finans kaynaklarının temini ile teknik eleman eğitim koşullarını, sanayimizin ihtiyacı olan maden ürünlerinin temin ve tedarik programlarını içeren, ülkemiz için gerekli olan çevre norm/arına uygun sürdürülebilir madencilik faaliyetlerinin planlanmasını öngören; AB ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizin ihtiyaç duyduğu kritik hammaddelerin temin ve tedarikini ortaya koyan yüksek katma değer ve ithal ikamesi sağlayacak sürdürülebilir bir madencilik politikası geliştirilmelidir. İlgili Kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sorun 5: Tabii servetlerin ve kaynakların aranması ve işletilmesi ile ilgili Anayasa'nın 168. maddesine yeterli duyarlılığın gösterilmemesi Açıklama: Maden Kanunu ve diğer kanunların hükümleri dışında, yürütme organı ve mahalli idareler tarafından tüzük, yönetmelik vb. işlemlerle maden arama ve işletme ile ilgili yeni şartlar, usul ve esaslar ve yaptırımlar öngören düzenlemelerin yapılması Anayasa'nın 168. maddesine aykırıdır. Ayrıca bu husus, Anayasa Mahkemesi tarafından karara bağlanmıştır. Çözüm Önerisi: Madencilik faaliyetleri ile ilgili olarak, idarelerce Kanunlarda yer almayan yaptırımlar uygulanmamalıdır. İlgili Kurumlar: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman ve Su işleri Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ülkemiz özel sektörünün karşılaştığı sorunlar ve bu sorunlara yönelik olarak TOBB meclis üyelerince geliştirilen çözüm önerileri Ali Babacan, Hayati Yazıcı, Nihat Ergün ve M. Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından takip edilmiş ve sorunların çözümüne yönelik not alınmıştır.  


 
Son Eklenen Haberler